ΕΓΓΡΑΦΗ

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας “schoolhub.gr” (εφεξής “η ιστοσελίδα”) και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει στους επισκέπτες της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουν οι χρήστες της ιστοσελίδας κατά την επίσκεψή τους σε αυτήν, καθώς και κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας, από διάφορες πηγές όπως :

Όταν ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα, συναινεί στη συλλογή, τη μεταφορά, το χειρισμό, την αποθήκευση, τη δημοσιοποίηση καθώς και σε άλλες χρήσεις των πληροφοριών του, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Αν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε διακομιστή που τελεί υπό τη διαχείριση του διαχειριστή της ιστοσελίδας, όπως περιγράφεται στις Νομικές πληροφορίες των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί τις πρακτικές του διαχειριστή για τη συλλογή και τη διάδοση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να περιηγηθεί σε μεγάλο τμήμα της ιστοσελίδας χωρίς να χρειαστεί να παρέχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Ωστόσο, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να εντοπίσει τις τεχνικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα, με σκοπό την βελτίωση της πλοήγησης, του περιεχομένου και του σχεδιασμού της ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πρακτικές τρίτων μερών που δεν τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο του διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένων :

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές που αφορούν υπηρεσίες τρίτων και των αντίστοιχων πολιτικών που εφαρμόζουν. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν με προσοχή τις πολιτικές απορρήτου τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies

Όπως ισχύει για τις περισσότερες ιστοσελίδες, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας συγκεντρώνει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο, το φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τις αναφερόμενες ιστοσελίδες εισόδου, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών γίνεται μέσω της ρύθμισης ενός “cookie” στον υπολογιστή του επισκέπτη, κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας. Τα cookies περιέχουν μία περιορισμένη ποσότητα πληροφοριών που επιτρέπει στους διακομιστές, όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα, να συλλέξουν μέσω αυτών αρχεία καταγραφής για τη δημιουργία εξατομικευμένων ρυθμίσεων που εκφράζουν τις προτιμήσεις ενός επισκέπτη.

Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε επισκέπτη. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε συνδυάζει τις γενικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies με προσωπικές πληροφορίες, με σκοπό την ταυτοποίηση ενός επισκέπτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies δε συνδέονται με καμία από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στην ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies, για να αναλύσει τις τάσεις, για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ιστοσελίδα, για την παρακολούθηση των κινήσεων των επισκεπτών καθώς και για να συγκεντρώνει δημογραφικές πληροφορίες για τη συνολική χρήση της ιστοσελίδας.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία Google Analytics, που παρέχεται από την Google Inc (“Google”). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή μη-προσωπικών πληροφοριών, που μεταδίδονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. H Google παρέχει κάποιες επιπλέον επιλογές προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως περιγράφεται στη σελίδα www.google.com/policies/privacy/partners/ σχετικά με τα cookies της Google Analytics.

Πολλά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο παρέχουν την επιλογή απενεργοποίησης των cookies, ώστε να αποτρέψουν το πρόγραμμα περιήγησης από την αποδοχή των cookies ή για να ενεργοποιήσουν την επιλεκτική χρήση των cookies. Ένας επισκέπτης που δεν δέχεται τα cookies από την ιστοσελίδα, μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας.

Συγκεντρωτικές πληροφορίες

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από προσωπικές πληροφορίες, όμως αυτά τα στατιστικά στοιχεία δε θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες.

Πώς μοιράζονται οι πληροφορίες ενός επισκέπτη

Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε θα προβεί ποτέ σε σκόπιμο διαμοιρασμό, σε πώληση ή υπενοικίαση μεμονωμένων προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός εάν αυτή διατάσσεται από σχετικό ένταλμα των αρχών.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την επικοινωνία με τους επισκέπτες.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση για τη σωστή διαχείριση των δεδομένων, σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, ο διαχειριστής δε μπορεί να εγγυηθεί για οποιαδήποτε απώλεια, κακή χρήση μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, αλλοίωση ή απώλεια των δεδομένων, αν και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία με τρόπο που δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρά μόνο για :

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να αποστέλλει περιστασιακά διαφημιστικό υλικό μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ελεγχόμενη συχνότητα των αποστολών, που δε διαταράσσει το χρόνο και την προσοχή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται περιέχει ένα σύνδεσμο για τη διακοπή λήψης μηνυμάτων από το διαχειριστή της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης λάβει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ιστοσελίδας, ή που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την ιστοσελίδα, μπορεί να προωθήσει ένα αντίγραφο αυτού του μηνύματος, συνοδευόμενο από σχόλια, στη διεύθυνση info@schoolhub.gr. O διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα της επικοινωνίας με τους επισκέπτες για σκοπούς ενημέρωσης, όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για θέματα ασφάλειας

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί επίσης το δικαίωμα της πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και δημοσιοποίησης πληροφοριών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για :

Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021