ΕΓΓΡΑΦΗ

Περισσότερες πληροφορίες για οργανισμούς

Αγορά έτοιμου υλικού

Το Schoolhub παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να προμηθευτούν ολοκληρωμένες σημειώσεις για τα μαθήματα επιλογής τους. Πιο συγκεκριμένα, αφού συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα επικοινωνίας, ορίζεται ένας διαχειριστής, ο οποίος έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει χρήστες (μαθητές) και συνδρομές για αυτούς, επιλέγοντας κάποιο από τα διαθέσιμα πλάνα.

Προσθήκη έτοιμου υλικού

Το Schoolhub μπορεί να φιλοξενήσει το ψηφιακό υλικό κάθε οργανισμού, στο οποίο οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση, μειώνοντας έτσι τα έξοδα έκδοσης εγχειριδίων. Αφού συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα επικοινωνίας, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να δώσουμε εκτίμηση για κόστη και επιπλέον πληροφορίες.

Φόρμα επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ